Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.X.2010.1.1 Language: hu Author(s):  Stehr Nico
Title: A tudás társadalmi kontrollja a demokratikus társadalmakban Abstract: E tanulmányban a szerző azt vizsgálja, hogy mi indokolja az új tudományos tudás társadalmi kontrolljára irányuló törekvéseket, és ezt a kontrollt milyen módokon igyekeznek megvalósítani a demokratikus társadalmakban működő nagyobb társadalmi intézmények. Körvonalazza a tudáspolitika mint új típusú politikai tevékenység fogalmát, és rámutat, hogy amikor új cselekvési képességek (vagyis új tudás) hasznosításáról van szó, a tudáspolitikának nem kell a priori korlátozónak lennie. Elemzésében az új tudásnak a társadalmi viszonyokra gyakorolt hatásaival kapcsolatos előrejelzésekre, valamint az ilyen hatások ellenőrzését célzó erőfeszítésekre koncentrál, majd felvázolja, hogy miért kerül kiemelt helyzetbe a tudáspolitika a politikai tevékenységek sorában, hangsúlyozva a tudomány és a társadalom közötti viszony megváltozását. Miután különbséget tesz a tudáspolitika és a tudománypolitika között, bemutat néhány epizódot a tudáspolitika gyakorlati működésének illusztrálására.

Title: The social control of knowledge in democratic societies Abstract: The author of this paper analyses the reasons for controlling novel scientific knowledge, and the ways of doing so, by major social institutions in modern society. The author describes and delineates the notion of knowledge politics as a new field of political activity. He argues that when it comes to the utilization of new capacities for action (that is, knowledge), knowledge politics does not have to be restrictive a priori; however, his focus is on efforts to anticipate the effects of new knowledge on social relations, and attempts to control its impact. He outlines some of the main reasons why knowledge politics gains prominence as a field of political activity in modern societies, and he stresses, in particular, changing relations between science and society. Having distinguished knowledge politics from science policies, he gives a brief outlook on some pertinent episodes that illustrate knowledge politics in action.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.