en
hu
InfTars - Információs Társadalom
Full Article: Article is not yet uploaded. DOI: http://dx.doi.org/10.22503/inftars.VIII.2008.3.6 Language: hu Author(s):  Kalvet Tarmo
Title: Az Észt információs társadalom fejlődése az 1990-es évek óta Abstract: Az 1990-es évek óta Észtország figyelemreméltó sikereket ért el az információs társadalom fejlődése terén. A tanulmány leírja a kulcsfontosságú területeken elért eredményeket és elemzi a fő tényezőket, amelyek lehetővé tették ezt a fejlődést A szerzők szerint közrejátszott ebben az állami szektor, a gazdasági szereplők aktivitása, a műszaki felkészültség és számos más társadalmi-kulturális adottság is. Az észt információs társadalom fejlődésének zászlóshajói a távközlés és a bankszektor, amelyek fontos szerepet játszottak a számítógépes írástudás növelésére irányuló és az új lehetőségek tudatosítását célzó kezdeményezésekben. Az állami szektor tevékenysége szintén döntő fontosságú volt a kedvező jogi szabályozási környezet megteremtésében, valamint az innovatív e-szolgáltatások bevezetésére indított infrastrukturális programokban is. Az állami szektorban folyó fejlesztéseket hathatósan elősegítették egyes nem-kormányzati szervezetek is. Fontos szerepet játszottak továbbá a lakosság már meglévő IKT-készségei, valamint az országban folyó K+F tevékenység, amelynek nagy részét még a szovjet idők öröksége alapozta meg.

Title: The Estonian Information Society Developments Since the1990s Abstract: Since the 1990s Estonia has made remarkable successes in information society development. The current article describes achievements in key fields and discusses the main factors that have made such developments possible. It asserts that the major factors that have affected as well as contributed to the evolution of information society in Estonia include the economic factors, active role of the public sector, technological competency, and socio-cultural factors. It is argued that telecommunications and banking sectors are the cornerstones of Estonian information society developments; they are also behind major initiatives dedicated to computer training and awareness raising. Activities of the public sector have been also crucial in providing favourable legislative environment, but also in launching infrastructural projects and in implementing innovative e-services. Public sector developments have been strongly influenced by some non-governmental organisations. ICT skills and R&D competencies, a lot of which is Soviet inheritance, have been also crucial.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.