en
hu
InfTars - Információs Társadalom
Full Article: Article is not yet uploaded. DOI: http://dx.doi.org/10.22503/inftars.VIII.2008.3.3 Language: hu Author(s):  Siakas Kerstin
Title: Megosztott multikulturális hálózat az információs társadalom tanításáért Subtitle: a kulturális sokféleség szempontjai Abstract: Ez a tanulmány a NETIS projekt keretében interkulturális és interdiszciplináris környezetekben végzett hálózati munka tapasztalatairól számol be, beleértve a kutatás, a tananyagfejlesztés és az azonos e-learning platformon folyó tanítás kérdéseit. A kurzuson résztvevő hallgatók különböző oktatási rendszerekben folytatják tanulmányaikat, különböző nemzeti kultúrákat képviselnek, más-más nyelven beszélnek és különféle szakirányokban tanulnak. A szerző a kulturális sajátosságok, valamint az adott országokra jellemző kommunikációs technológiai szintek fontosságát hangsúlyozza. Felhívja a figyelmet az egyes nemzetek információs társadalmára jellemző vonások, például az intézményi szabályozások, valamint a résztvevő hallgatók által választott szakirányok eltéréseire (a résztvevők között informatika és társadalomtudományi szakos hallgatók egyaránt előfordultak), továbbá a különböző nyelvek, attitűdök és értékek szerepére, érintve a kurzusok lebonyolításának a résztvevők létszámával összefüggő operatív kérdéseit is. A projekt munkatársai a kurzus folyamatos fejlesztése során az osztálytermi és a kutatási tapasztalatok együttes érvényesítésére törekedtek, folyamatosan értékelve és megosztva egymással a diákoktól és az oktatóktól érkező visszajelzéseket egyaránt.

Title: A Distributed Multicultural Network for Teaching Information Society Subtitle: Cultural Diversity Aspects Abstract: This paper reports on the experiences of networking within a diverse intercultural and interdisciplinary environment involving research, development of learning material and teaching on the same e-learning platform within the frame of the NETIS project. The students come from different educational environments encompassing different disciplines, and from different national cultures with different languages. The importance of taking the existing cultural particularities and the national information and communication technology (ICT) environment into consideration is highlighted by emphasizing caution and awareness of particularities, such as differences in the development of national information societies, institutional regulations, disciplines (students from informatics and social sciences), language, attitudes and values, as well as operational issues, such as numbers of students participating in the course on information society in the different countries. The project team, aiming at continuous improvement of the course, tried to combine classroom experience and research evidence by sharing and evaluating feedback from both students and educators.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.