en
hu
InfTars - Információs Társadalom
Full Article: Article is not yet uploaded. DOI: http://dx.doi.org/10.22503/inftars.VII.2007.3.7 Language: hu Author(s):  Ughy Márton
Title: A blog hatása a politikai kommunikációra egy fontos politikai blog tükrében Abstract: A szerző tanulmányának bevezetésében a blog fogalmát ismerteti, az interneten folyó kommunikáció kontextusában. A témát két részre bontva fejti ki, mondanivalóját a magyar miniszterelnök blogja köré építve fel. Az első részben az üzleti világra koncentrál, melynek számos innovációját a politika is megpróbálja adaptálni a maga céljaihoz. A második részben a blog által a politikai kommunikáció számára kínált lehetőségeket teszi vizsgálat tárgyává.

Title: The impact of blogs on political communication, as reflected in an important political blog Abstract: The author introduces his paper with discussing the concept of blogs in the frames of communication over the Internet. He expostulates the topic in two parts, developing his message around the blog of the Hungarian prime minister. In the first part, he focusses on the business world, numerous innovations of which political circles are trying to adapt to their own purposes. In the second part, he discusses the possibilities offered by blogs for political communication.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.