Teljes cikk: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.VII.2007.2.4 Nyelv: hu Szerző(k):  Dippold Péter
Cím: A hagyományos nemzeti bibliográfia és az internet Alcím: válaszlehetőségek az új kihívásokra Absztrakt: Az interneten található dokumentumokat és az elérésüket megkönnyítő honlapokat a kulturális emlékezet nélkülözhetetlen részeinek kell tekintenünk, amelyek érdemesek az összegyűjtésre, azonosításra és megőrzésre. Az egyes országok teljes dokumentumtermésének regisztrálását célul kitűző nemzeti bibliográfiáknak az elektronikus dokumentumok elterjedése következtében új kihívásokra kell felkészülniük. A dokumentumok nemzeti könyvtárakba való beszolgáltatását előíró kötelespéldány-rendelkezések egyre több helyen kiterjednek az elektronikus dokumentumokra, és több országban megkezdték ezek archiválását. A szerző álláspontja szerint a nemzeti bibliográfiai adatbázisok a hagyományos dokumentumok „ésszerű teljességgel” történő regisztrációja mellett a jövőben szelektíven tartalmazni fogják a világhálón elérhető forrásokat is, amelyeket a könyvtárak nemzeti bibliográfiai szintű metaadatokkal látnak el. A dokumentumok egyedi bibliográfiai leírásai (rekordjai) mellett ún. web-archívumok segítik majd az adatbázisok áttekintését.

Cím: The traditional national bibliography and the Internet Alcím: possible responses to new challenges Absztrakt: The documents available on the Internet and the websites that make it easier to retrieve them should be regarded as essential parts of the cultural memory, worthy to be identified, catalogued, and preserved. National bibliographies aimed at keeping records of the total document output of a country should be prepared to deal with new challenges posed by the proliferation of electronic documents. Compulsory depositing of all nationally produced documents into selected libraries now embraces electronic documents in an ever increasing number of countries, and systematic storage of the latter has also begun in several places. According to the author, updated national databases, besides the reasonably complete cataloguing of traditional documents, will include selected material in digital form, too, supplemented with metadata and made available on the web. In addition to offering actual records, web catalogues will facilitate surveying of the databases.
A folyóirat kiadását a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara támogatja.