en
hu
InfTars - Információs Társadalom
Full Article: Article is not yet uploaded. DOI: http://dx.doi.org/10.22503/inftars.VI.2006.2.8 Language: hu Author(s):  Molnár Szilárd
Title: Közösségi terek, gyenge kötések, internethasználat Abstract: Az utóbbi években ambivalens fejlődés jellemzi a hazai internet-használat elterjedését. Miközben rohamosan nő a szélessávú felhasználók száma, a kisebb településen élők körében alig bővül a felhasználók aránya. A tanulmány szerzőjének hipotézise szerint az internet és a számítógéphasználat elterjedésében döntő szerepet játszanak a gyenge kötések, amelyeknek a létrejöttében és ápolásában az IKT eszközök hozzáférését is biztosító közösségi terek – például a könyvtárak, kisposták, közösségi házak, teleházak – kulcsszerepet játszanak. Mivel a rossz gazdasági helyzetben lévő kistelepüléseken paradox módon ezek a közösségi helyek esnek először áldozatul a leépítéseknek, éppen a gyenge kötések visszaszorulása miatt mondhatjuk azt, hogy az IKT eszközök elterjedését nagymértékben akadályozza a kapcsolathiányos magyar társadalom.

Title: Communal spaces, weak bonds, Internet penetration Abstract: In the past years Internet penetration has been developing in a rather ambivalent way in Hungary. While the number of broadband users is rapidly growing, the proportion of users among those living in smaller settlements is hardly increasing at all. According to the hypothesis of the author of this paper, weak bonds play a decisive role in the diffusion of the Internet and personal post offices, community centres, and tele-cottages which provide access to ICT equipment, play a key-role. Since these communal spaces in underprivileged and marginalized small settlements are, paradoxically, the first to fall victim to cut-backs, it can be argued exactly because of the containment of these weak bonds that the diffusion of ICT, including Internet penetration, is greatly hindered by the poor bondedness of Hungarian society.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.