en
hu
InfTars - Információs Társadalom
Full Article: Article is not yet uploaded. DOI: http://dx.doi.org/10.22503/inftars.VI.2006.2.7 Language: hu Author(s):  Kollányi Bence  / Székely Levente
Title: Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok az információs társadalomban Abstract: A tanulmány a 2005 novemberi Információs Társadalom Szakmai Napokon elhangzott előadás kibővített változata. A szerzők három hátrányos helyzetű csoport – az idősek, a roma származásúak és a kistelepülésen élők – médiafogyasztását és az internethez való viszonyát vizsgálják a World Internet Project adatai alapján. Az elemzés tapasztalataiból kiindulva amellett érvelnek, hogy az egyes társadalmi csoportok felzárkóztatásához pontosan meghatározott egyedi fejlesztési programokra van szükség az IKT területén.

Title: Deprived social groups in the information society Abstract: This article is the extended version of a paper presented in November 2005 at the conference „Information Society Days” in Budapest. The authors analysed the media consumption and the attitudes toward the Internet of three underprivileged social groups – senior citizens, those belonging to the Roma minority, and those living in small settlements, using data gained in the frames of the World Internet Project. Based on the results of their analysis, they argue that for assisting deprived social groups in their catching up, precisely targeted specific development and affirmation programs are needed in the field of ICT.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.