Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.VI.2006.2.3 Language: hu Author(s):  Csepeli György
Title: Régi és új szociálpolitika Abstract: A szociálpolitika által befogott társadalmi szféra nyeresége még nagyobb lehetne, ha az új technológiák bevezetése és alkalmazása révén a szociálpolitikai problémák teljesen új szemléletű megközelítései, új beavatkozási módok válhatnának lehetségessé, melyek révén a társadalmi integráció óhajtott céljai közelebb kerülhetnének a megvalósításhoz. A cikk új szociálpolitikai megközelítés időszerűsége és szükségszerűsége mellett érvel.

Title: Old and new social policies Abstract: The benefits of the social sphere constituting the target of social politicy could be even greater if, by the introduction and wide-scale application of new technologies, entirely new approaches to the problems of social policy and new ways of intervention became possible, by means of which desirable outcomes of social integration might actually become feasible. The author of the paper takes a standpoint for the timeliness and the necessity of such a new approach in social policy.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.