en
hu
InfTars - Információs Társadalom
Full Article: Article is not yet uploaded. DOI: http://dx.doi.org/10.22503/inftars.VI.2006.2.14 Language: hu Author(s):  Pintér Róbert
Title: Civil szervezetek az információs társadalomban és az információs társadalomért Abstract: Az INFONIA Alapítvány kutatócsoportja Civil szervezetek az információs társadalomban és az információs társadalomért összefoglaló címmel 2005 tavaszán a szektor átalakulásával foglalkozó kutatást folytatott. Az empirikus vizsgálat-sorozat általános képet ad a tágan értelmezett civil szektor információs és kommunikációs felkészültségéről, miközben teljes körűen dokumentálja az „élcsapat”, az információs társadalmi fejlesztésekben élen járó kisebb szervezeti kör genezisét és jelenlegi tevékenységrendszerét is. A cikk a kutatás legfontosabb eredményeit, valamint általános és elméleti tanulságait ismerteti.

Title: Civil organizations in the information society for the information society Abstract: In the spring of 2005 the research team of INFONIA Foundation conducted research on the ongoing transition of the civil sector, with the comprehensive title „Civil Organizations in the Information Society for the Information Society”. A four-phase series of empirical investigations within the frames of the research project has resulted in outlining a general picture of the readiness of the Hungarian civil sector (interpreted in the broader sense) to utilize information and communication technologies, while fully documenting the genesis and the present-day activities of a „cutting edge” group of organizations, which plays a leading role in various projects aiming at the development of the information society. This paper gives an account of the most important results and „lessons” gained during the inquiries.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.