en
hu
InfTars - Információs Társadalom
Full Article: Article is not yet uploaded. DOI: http://dx.doi.org/10.22503/inftars.VI.2006.2.11 Language: hu Author(s):  Hohl Ferenc
Title: A teleházak árképzésének és földrajzi elhelyezkedésének összefüggései Abstract: A teleházak Magyarországon több mint egy évtizedes múltra tekintenek vissza. A tanulmány a teleházak árképzésének és földrajzi elhelyezkedésének összefüggéseit vizsgálja. Az eredmények szerint a teleházak életében az árképzés sokadrangú kérdés, gyakorlatilag független minden más jellemzőtől. Ez azt jelenti, hogy nincs tudatos, összehangolt árpolitika, a teleházak véletlenszerűen, minden más tényezőtől függetlenül állapítják meg áraikat. A jelenség oka abban keresendő, hogy a teleházak szolgáltatásból származó árbevétele viszonylag kevés, teljes működési költségeiknek csak a felére-harmadára elegendő. A pályázatokból, támogatóktól származó egyéb bevételek sokkal fontosabbak számukra. A teleházak non-profit intézmények, nem is törekedhetnek nyereséges működésre, gazdasági megítélésükben tehát mindenképpen figyelembe kell venni a helyi társadalom életében és általános közérzetében betöltött szerepüket is.

Title: Correlations between pricing practices and geographical location of „tele-cottages” Abstract: Tele-cottages in Hungary have a history of more than ten years. The paper analyzes the correlations between the pricing practices and the geographical location of „tele-cottages”. According to the results, pricing is a question of secondary importance in the life of „tele-cottages”, independent of any other factors. This means that they have no deliberate and co-ordinated pricing policy, they determine their prices rather incidentally. They do so because their income originating from their services is low, covering only a third or a half of their operating costs. Funds and sponsors are much more important for them. They are non-profit institutions, so they cannot seek profit. When evaluating their performance in terms of the economy of their operation, the role fulfilled by them in the life of the local community must also be taken into consideration.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.