en
hu
InfTars - Információs Társadalom
Full Article: Article is not yet uploaded. DOI: http://dx.doi.org/10.22503/inftars.V.2005.4.6 Language: hu Author(s):  Pyati Ajit K.
Title: WSIS: Kinek a víziója az információs társadalomról? Abstract: Az ENSZ és a Nemzetközi Távközlési Unió az információs társadalommal foglalkozó világ-csúcstalálkozó (World Summit on the Information Society – WSIS) létrehozásával hozzájárult az „információs társadalommal” kapcsolatban jelenleg folyó diskurzushoz. Ez a tanulmány azt elemzi, hogy a WSIS mit ad hozzá ehhez, különös tekintettel arra, hogy a csúcstalálkozó milyen „víziót” tett magáévá az információs társadalomról és a globális „digitális szakadékról”. A tanulmány módszere a WSIS két fő dokumentuma, az Elvi Nyilatkozat és a Cselekvési Terv átfogó, kritikai tartalomelemzése. A tartalomelemzés felhasználja a diskurzus-analízis és az ideológiai kritika módszerét, kvantitatív és kvalitatív eljárásokat alkalmazva. Az elemzés eredménye azt mutatja, hogy a WSIS teljesen utópisztikus technikai determinista képet fest az „információs társadalomról”, amely túlegyszerűsíti és általánosítja ezt a komplex jelenséget, amelyről egyelőre nem alakult ki konszenzus.

Title: Whose vision o fan information society? Abstract: The United Nations (UN) and International Telecommunication Union (ITU), in their development of the World Summit on the Information Society (WSIS), are contributing to the on-going discourse of the „Information Society." This study analyzes how WSIS contributes to the on-going Information Society discourse, especially how it frames a vision of an Information Society and the global „digital divide". The methodology of this study is a broad, comprehensive, and critical content analysis of the two main documents of WSIS, its Declaration of Principles and Plan of Action. The content analysis utilizes discourse analysis and ideology critique, and quantitative and qualitative methods. The results of the analysis show that WSIS paints a wholly Utopian, technologically deterministic picture of an „Information Society" that oversimplifies and generalizes a complex issue and phenomenon, about which no clear consensus exists.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.