en
hu
InfTars - Információs Társadalom
Full Article: Article is not yet uploaded. DOI: http://dx.doi.org/10.22503/inftars.V.2005.3.4 Language: hu Author(s):  Csorba József
Title: Az információ elméleteinek evolúciója Subtitle: (Részlet „AZ információ nagyelmélete felé című” tanulmányból In: Metaelméleti horizontok. SKI, 2005.) Abstract: E tanulmány célja az információ elméleteinek áttekintése a 21. századig. A szerző az információelmélet-alkotás fejlődéstörténetét egyfajta szubjektív szemszögből bemutatva megállapítja, hogy a mai helyzetre a gyenge tudományosság és az erős gyakorlati (piaci) intézményesülés jellemző. A tanulmány a következő témákat tárgyalja: Az információtudományos modellezés és az alkalmazott modellalkotó gondolkodás piaci érvényesülése; az információtudomány történetének nagyepizódjai; az információelméletek és érintőelméleteik, továbbá más tudományelméletek információs érintőelméletei; az információs metaelméletek; az információtudomány egyesített elméletével kapcsolatos kutatások. A gondolatmenetet a tudomány metainformációs piramisának bemutatása zárja le.

Title: The evolution of the theories of information Subtitle: (expert from the paper „Towards a grand theory of information”) Abstract: This paper's intention is to offer a comprehensive survey of the theories of information, up to the 21st century. From the individual viewpoint of the author, at the present level of the evolution of theorizing on information towards a grand theory, it is stated that a rather weak purely scientific approach and fairly strong pragmatic (or rather businesslike, market-oriented) considerations are characteristic of the current situation. The paper discusses the following topics: Theoretical modeling and the emergence of applied models on the market, the great episodes in the history of information science and its tangential theories, meta-theories, and research aiming at a unified theory. Its train of thought is concluded by the demonstration of the meta-information pyramid of science.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.