en
hu
InfTars - Információs Társadalom
Full Article: Article is not yet uploaded. DOI: http://dx.doi.org/10.22503/inftars.V.2005.3.3 Language: hu Author(s):  Dudley Leonard M.
Title: Tér, idő, számok Subtitle: Harold. A. Innis mint az evolúció teoretikusa Abstract: Mi okozza a gazdasági változásokat? Erre a kérdésre a közgazdászok hagyományosan azt a választ adják, hogy a változásokat külső eredetű megrázkódtatások idézik elő, amelyek a technológiát, a felhalmozott árukészleteket vagy a fogyasztói preferenciákat érik. Harold Innis kanadai gazdaságtörténész (1894-1952) életpályájának utolsó fél évtizedében más megközelítést javasolt, és kidolgozta a kommunikációs technológiák endogén változásának elméletét. Kifejtette, hogy a nyugati társadalom történetének főbb fejleményei annak alapján magyarázhatók, hogy a társadalom az adott időszakban az információk időbeli megőrzésére alkalmas médiumok, vagy pedig az azok térbeli továbbítására szolgáló közlési eszközök széles körű felhasználását részesítette-e előnyben. Ez a tanulmány szoros párhuzamot von az Innis által használt fogalmak és a társadalmi evolúció kortárs elméletei között, továbbá rámutat, hogy Innis koncepciója, miszerint az ember képességeit kiterjesztő technológiák között a kommunikációs eszközök játsszák a legfontosabb szerepet, igen fontos lehet a jövőbeli kutatások szempontjából is.

Title: Space, time, number Subtitle: Harold A. Inni sas evolutionary theorist Abstract: What causes economic change? Traditionally, economists have answered that the explanation lies in exogenous shocks to technology, factor stocks, or preferences. In the last half-decade of his career, the Canadian economic historian Harold Innis (1894-1952) proposed an alternative approach - a theory of endogenous change is communications technology. He argued that the principal developments in western social history could be explained by a process of alternation between media biased towards conservation of information over time and those biased towards transmission over distance. This paper demonstrates the close parallels between the concepts used by Innis and contemporary theories of social evolution. It also indicates the importance for future research of his vision of communications media as the most fundamental of enabling technologies.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.