en
hu
InfTars - Információs Társadalom
Full Article: Article is not yet uploaded. DOI: http://dx.doi.org/10.22503/inftars.V.2005.1.5 Language: hu Author(s):  Juhász Lilla
Title: Civil társadalom, modernizáció, IKT Subtitle: miről üzennek a Wilson-tengelyek? Abstract: A tanulmány Ernest J. Wilson elméletét felhasználva mutatja be a modern társadalmak ipari társadalomból információs társadalommá történő fejődésének útját, különös hangsúlyt helyezve a struktúrák működésének vizsgálatára, melyben a rendszer egészének működését az egyének és az egyes társadalmi alrendszerek mindent átszövő kapcsolati hálói határozzák meg. A modell ismertetése után a szerző vázolja a civil társadalom működési lehetőségeit a virtuális térben.

Title: Civil society, modernization, ICT Subtitle: what is the message of Wilson's diamond? Abstract: Based on Ernest J. Wilson's theory, the author of the paper analyzes the paths modern societies follow when from industrial societies they develop into information societies. She focuses her attention on the functioning of social structures in which the operation of the system as a whole is determined by the ubiquitous intertwining networks of four key social subsystems. Having discussed the Wilson model, she outlines some modes of efficient online operation for civil organizations.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.