en
hu
InfTars - Információs Társadalom
Full Article: Article is not yet uploaded. DOI: http://dx.doi.org/10.22503/inftars.V.2005.1.4 Language: hu Author(s):  Levine Peter
Title: Az internet és a civil társadalom Abstract: Miközben a civil társadalom az online megjelenésre törekszik, bizonyos aggasztó trendek kezdenek felbukkanni. Ez a tanulmány az aggodalomra okot adó jelenségeket vizsgálja, az alábbi öt főbb területen: egyenlőtlenség, gyengülő társadalmi kötelékek, csökkenő mértékű felelős közgondolkodás, elburjánzó fogyasztói szemlélet, és a magánélet sérüléseinek a társulási szabadságra gyakorolt hatásai. A tanulmány célja nem baljós előrejelzések tétele az Internet valószínű hatásairól, amelyeket a civil társadalomra gyakorolhat. Az Internet jótékony hatásúnak is bizonyulhat, ám ez nem igazolja, hogy elhanyagoljuk a potenciális kockázatokat. Az Internet nem hibáztatható azért, ha a civil társadalom helyrehozhatatlanul meggyengül: mi magunk érdemeljük meg a szemrehányásokat, ha elmulasztjuk, hogy időben cselekedjünk.

Title: The Internet and Civil Society Abstract: As civil society moves online, some worrying trends are beginning to emerge. This paper examines five main grounds for concern: inequality, weakened social bonds, diminished public deliberation, rampant consumerism, and the impact of eroding privacy on the freedom of association. The purpose of the author is not to issue dire predictions about the probable effects of the Internet on civil society. Rather, his paper identifies some potential problems that we can still solve. The Internet may prove beneficial to civil life but that does not justify ignoring potential risks. The Internet cannot be faulted if civil society is irreparably weakened: we will deserve the blame for our failure to act.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.