en
hu
InfTars - Információs Társadalom
Full Article: Article is not yet uploaded. DOI: http://dx.doi.org/10.22503/inftars.V.2005.1.2 Language: hu Author(s):  Jensen Jody  / Miszlivetz Ferenc
Title: A civil társadalom változó nyelvezete és táguló horizontja Abstract: A tanulmány szerzői a civil társadalommal kapcsolatos diskurzus problémáit mutatják be, történelmi szemlélettel nyomon követve a ma érvényesülő trendek kialakulását mind a társadalmi, mind az elméleti vitákban. A szerzők célja a Közép-Európa régiójában folyó civil társadalmi diskurzus dinamikájának elemzése, összekötve ezt a folyamatot a szélesebb, európai és globális léptékben mutatkozó jelenségekkel. A civil társadalom eszméi az 1970-es és ’80-as években Közép-Európában éledtek újjá. Ezeknek az eszméknek az értelmezése 1989 után jelentős átalakuláson ment át. A kétpólusú világrendszer logikáját tükröző megosztottság megszűntével a széleskörű társadalmi mobilizáció alapjai is megszűntek. A politikai és ideológiai akadályok megszűntével gazdasági, jóléti és biztonsági kérdések kerültek előtérbe. Ennek eredményeként a civil társadalom eredeti eszméje válságba került. Ugyanakkor azonban az európai integráció és a globális társadalmi mozgalmak új dinamizmust hoztak a civil társadalmi diskurzusba is.

Title: The changing language and widening horizon of civil society Abstract: The paper presents the problems of discourse of civil society in a way combining historical perspective with ability to trace contemporary trends both in social debates and theoretical disputes. The author aim is to present the dynamics of the discourse of civil society in the region of Central Europe and connecting this process with wider phenomena on a European and global scale. It was in Central Europe that the idea of civil society was revived in the 1970s and 1980s. The interpretation of this idea - and civil society itself - however went through a real metamorphosis after 1989. Certain parts of it disappeared altogether; others were transformed, several movements turned themselves into political parties; local initiatives either faded away, or were coopted by local politics, and many civil organizations were forced to sell themselves in a financial or political sense to survive. The result was a crisis of the original idea of civil society. At the same time, however, the discourse of civil society was given new dynamics by the European integration and the global social movements.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.