Teljes cikk: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.IX.2009.4.4 Nyelv: hu Szerző(k):  Gyarmati Andrea
Cím: Hogyan verjünk hidat az idősekhez? Absztrakt: Az idősek kapcsolati hálózatának elemzése csak mostanában kerül a kapcsolathálózat-elemzők és társadalmi tőke kutatók érdeklődésének homlokterébe. Újabb elemzések empirikusan is bizonyították azt a mindannyiunk által jól ismert jelenséget, hogy a kor előrehaladtával mind mennyiségileg, mind minőségileg átalakul a kapcsolatháló és a különböző típusú erőforrásokhoz hálózatokon keresztül megvalósuló hozzáférés. E tanulmány szerzője a kapcsolatháló beszűkülésének, átrendeződésének az idősek hálózati társadalomba való bekapcsolódását megnehezítő következményeit vizsgálja. Megállapítja, hogy az idősek az erőforrásoktól megfosztott csoportokra jellemző szubkulturális sajátosságokat mutatnak, amennyiben zárt kapcsolati és kommunikációs hálózatuk elszigeteli őket más társadalmi csoportoktól. Az elszigeteltség, a zárt hálózati struktúra egyszerre oka és következménye annak, hogy az idősek bekapcsolódása az információs társadalomba rendkívül lassú folyamatnak bizonyul.
A folyóirat kiadását a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara támogatja.