Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.IX.2009.4.3 Language: hu Author(s):  Rab Árpád
Title: A magyarországi idős korosztály információs írástudása és motivációi Abstract: A szerző statisztikai adatok segítségével vizsgálja a magyar idősek életminőség-javító eszközökkel kapcsolatos képességeit és attitűdjeit. Bemutatja, hogy az új technológiákkal kapcsolatban a vizsgált korcsoport legvilágosabban kirajzolódó véleménye egy-értelműen tartózkodó vagy elzárkózó, és az érdeklődők túlnyomó többsége is bizonytalan. Az idősebb korosztálynak azok a tagjai, akik használják az internetet, többnyire sikeresen megtanulták a kezelését, és önállóan képesek élni előnyeivel. A hozzáféréssel rendelkezők között a társadalmi közvetítők segítsége 50%-kal megnövelheti a tényleges felhasználók számát. Az adatok elemzése egyértelműen azt mutatja, hogy az időseknek az információs társadalomba való bevonása terén jelentős feladatok várnak a képzésre és az ismeretterjesztésre.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.