en
hu
InfTars - Információs Társadalom
Full Article: Article is not yet uploaded. DOI: http://dx.doi.org/10.22503/inftars.IX.2009.3.6 Language: hu Author(s):  Golden Dániel
Title: Az elektronikus olvasás mintázatai Abstract: Az utóbbi évtizedek infokommunikációs forradalmának a kultúrára tett hatását illetően hagyományosan az elektronikus írás praxisa áll a vizsgálódások előterében. E tanulmány ezzel szemben az olvasás szerepében, funkcióiban és technikáiban bekövetke-zett változásokat kísérli meg áttekinteni. A szerző amellett érvel, hogy a régi és az új olvasás közötti határvonalak bonyolultabb szerkezetet mutatnak, mint amit az „elmélyült” és a „felszínes” olvasás közötti, gyakorta hangoztatott különbségtétel sugall.

Title: Patterns of electronic reading Abstract: Regarding the impacts of the last decades’ information and communication revolution on culture, most research focusses on the praxis of electronic writing. This paper, on the contrary, intends to give an overview on remarkable changes that have taken place in the functions and tchniques of reading. The author argues that disparities of the „old” and the „new” reading show a much more sophisticated pattern than those suggested by frequently emphasized distinctions.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.