en
hu
InfTars - Információs Társadalom
Full Article: Article is not yet uploaded. DOI: http://dx.doi.org/10.22503/inftars.IX.2009.3.5 Language: hu Author(s):  Kerekes Pál
Title: A könyvtár és a digitális gyűjtemények az elektronikus közszolgáltatások rendszerében Subtitle: Felvetések, vitapontok, programelemek Abstract: Az Európai Unió a könyvtári adatbázisok és elektronikus katalógusok online elérhetőségének biztosítását a tizenkét legfontosabb állampolgári közszolgáltatások egyikeként definiálja azonos szinten egy ember életének legfontosabb közjogi aktusaival. Ez a szemléletmód még nem tapasztalható elég határozottan a kulturális irányítás, az országos és helyi döntéshozók részéről, s talán maga a könyvtári menedzsment sem érzékeli még kellőképpen ennek előnyeit. A tanulmány megállapításai szerint a könyvtár a legtágabb értelemben vett információszolgáltatás és ismeretszervezés terén megvalósított innovációkkal hozzájárulhat a közszolgáltatások megújításához, szélesítve a digitális közigazgatás lehetőségeit, s egyben új értékpontokat kínálva a hálózati kultúra rendszerében.

Title: The library within the framework of electronic public administration Abstract: The European Union identifies guaranteed on-line accessibility of library databases and electronic catalogues as one of the twelve most important public services for EU citizens, on the same level as the most significant legal issues of one’s life. This approach has not yet been apparent in the policies of cultural governance, nor in national or local decision-making, and it may not even be distinctly detected in library management, either. The library, defined by European directives as a major territory of electronic public services, has not yet been examined from such a point of view in Hungary. This line of research could have a positive effect on the acceptance of upcoming modifications in libraries’ main functions. The paper examines and demonstrates by way of examples how libraries as public institutions of the knowledge based society and operators of knowledge networks can contribute to electronic governance. According to the author, libraries can take part in the renewal of public services by broadening digital means of e-government and establishing new benchmarks of network culture.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.