Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.IX.2009.2.4 Language: hu Author(s):  Prazsák Gergely
Title: A teve, az oroszlán és a gyermek Subtitle: Nietzsche emberképe az információs társadalom tükrében Abstract: A cikk két új reprezentatív szociológiai vizsgálat eredményeinek felhasználásával Nietzsche emberképének néhány lényegi összetevőjét és azok relevanciáját vizsgálja az információs társadalom kontextusában. A tanulmány szerzői az empirikus szociológia módszertanát alkalmazva bemutatják, hogy az új kommunikációs technológiák megjelenése kiélezi az egalitárius és a hierarchikus értékrendek konfliktusát, újjáteremtve az emberi kreativitás kulturális erőterét.

Title: The Camel, the Lion and the Child Subtitle: Nietzsche's vision of man in the context of the information society Abstract: In this paper some relevant constituents of Nietzsche's vision of man are discussed on the basis of data from two representative sociological investigations carried out recently. Methods of empirical sociological research are used to demonstrate the increase of conflict between hierarchical and egalitarian value systems, which is rearranging the dynamics of the present-day cultural background for human creativity.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.