Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.IV.2004.3-4.20 Language: hu Author(s):  Allen Michael R.
Title: Ez nem hipertext, hanem... Subtitle: (Bekezdések a textualitásról) Abstract: A nyomtatás nagy változatosságot tesz lehetővé a textualitás tétén, és éppen úgy alkalmas a jelentés merevségét felbontó, bonyolult kísérleti szövegek létrehozására, mint az elektronikus/digitális hipertext. A tanulmány bemutatja a hipertext adta új lehetőségeket, és kísérletet tesz annak bebizonyítására, hogy a hipertext eltérő formai vonásai ellenére sem jelent teljes szakítást a papírra nyomtatott szöveggel. A szerző elismeri, hogy a digitális megjelenési forma az olvasás teljesen egyedi módját hozza létté és ezzel a nyomtatás második forradalmát indítja el, véleménye szerint azonban maga a hipertext nem annyira forradalmi újítás, mint ahogy azt védelmezői állítják, és nem is veszélyezteti annyira a hagyományos könyvnyomtatást, mint amennyire attól ellenzői tartanak. Annak bizonyításához, hogy a hipertext nem váltja fel, hanem inkább továbbfejleszti azt, Laurence Sterne „Tristram Shandy úr élete" című XVIII. századi regényének elemzését használja fel.

Title: This in Not Hypertext, But... Subtitle: A Set of Lexias on Textuality Abstract: On-paper printing allows for great variation in textuality, and is as capable of producing complex experimental texts that subvert the fixity of meaning as is electronic/digital hypertext. The author of this paper recognizes the fact that digital publishing is creating a mode of reading that is original and is thus starting a second printing revolution but he suggests that hypertext itself is not as revolutionary as its proponents claim, nor as damaging to traditional print as its opponents fear. Hypertext borrows so much from traditional print that its formal qualities cannot represent a break from on-paper print. To demonstrate that the printed text shares much with the hypertext and is not so much being replaced as emulated by hypertext., the author discusses Laurence Sterne's eighteenth-century novel Tristram Shandy.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.