Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.IV.2004.3-4.19 Language: hu Author(s):  Esposito Joseph J.
Title: A feldolgozott könyv Abstract: A „feldolgozott könyv" kifejezés nem a technológiára, hanem a tartalomra utal, és az új típusú e-könyv eltéréseit kívánja hangsúlyozni az „eredeti könyvvel" szemben, amely többnyire egyetlen szerző műve, és amelyet általában egyetlen személy gondolatainak megtestesüléseként fogunk fel. A feldolgozott könyv akkor jön létté, amikor az eredeti könyvet számítógépes hálózati környezetbe helyezzük. Egy könyv feldolgozása több mint pusztán automatizált kapcsolatok (úgynevezett linkek) beépítése a szövegbe: magában foglalja az alkotás aktusának módosulását, és arra irányul, hogy lehetővé tegye és elősegítse a könyv beilleszkedését különféle alkalmazások hálózatába. A szerző szerint a feldolgozott könyv alternatívát jelent az írói mesterség - és általában a könyvek - romantikus felfogásával szemben. Az így feldolgozott könyv jellemzően legalább ötféle funkciót tölthet be: lehet portál, platform, önmagára visszautaló szöveg, gépi komponens, illetve hálózati csomópont. Tanulmányában a szerző többek között arra a kérdésre keres választ, hogy az e-könyv vajon maga a tartalom, vagy pedig az a készülék, ami azt megjeleníti? Esetleg mind a kettő?

Title: The processed book Abstract: The "processed book" is about content, not technology, and contrasts with the "primal book"; the latter havig been written by a single author and being viewed as the embodiment of the thought of a single individual. The processed book, on the other hand, is what happens to the book when it is put into a computerized, networked environment. To process a book is more than simply building links to it; it also includes a modification of the act of creation, which tends to encourage the absorption of the book into a network of applications, including but not restricted to commentary. Such a book typically has at least five aspects: as self-referencing text; as portal; as platform; as machine component; and, as network node. The processed book is not a matter of choice but an inevitable outcome of inherent characteristics of digital media.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.