Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.IV.2004.2.5 Language: hu Author(s):  Juhász Lilla
Title: Fordulat az Európai Unió elektronikus kormányzat politikájában Abstract: A huszonegyedik század hajnalán Magyarország fejlődési útját egy 25 tagállamból álló konglomerátum határozza meg, amely grandiózus terveket sző a világban betöltött vezető szerep megszerzésére. A tanulmány szerzője megállapítja, hogy az elektronikus kormányzati aktivitás terén mutatkozó csökkenő ütemű fejlődés Európa döntéshozóit az eddigi irányvonal átértékelésére késztette. Az elektronikus ügyintézés megvalósításában a tagállamok között tapasztalható különbségek a nemzetek fölötti politika erőit arra sarkallják, hogy a széttöredezettség helyett egységes politikai állásfoglalások és konkrét programok végrehajtása mellett szálljanak síkra. Kérdés azonban, hogy sikerül-e a saját kultúrával, identitással, ezeréves gyökerekkel és hagyományokkal rendelkező nemzetállamokat elkötelezetté tenni az információs társadalom ügye mellett.

Title: Changing priorities in e-governance strategies of the European Union Abstract: At the outset of the 21st century the path of development for Hungary is determined by a conglomerate consisting of 25 member states, which is making ambitious plans for attaining a leading role in the world. The decreasing rate of progress in the field of e-governance services compelled the European decision-makers to re-examine their strategic guidelines. Observed differences between the diverse e-government goals and practices of member states urge political power centers to fight against further fragmentation and for the realization of uniform programs. It is, however, questionable whether it is possible to make the individual nations, which may have their own deep cultural roots and very long lasting traditions commit themselves to the aims of a uniform information society.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.