Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.IV.2004.2.3 Language: hu Author(s):  Nyáry Gábor
Title: E-parlamentek Abstract: A közelmúlt társadalmi-kulturális és technológiai változásai nem hagyták érintetlenül a közkormányzás folyamatait és szervezetét, sőt egész koncepcióját sem. Az információs és kommunikációs technológiák az új feladatok végrehajtását lehetővé tevő eszközként és ösztönzőként jelennek meg a közigazgatás sokat emlegetett modernizációjának hátterében. A technológiai fejlődés, s ezen belül az IKT eszközök és megoldások fejlődése a 90-es évek közepétől rohamtempóban alakítja át a kormányzás struktúráit. A szerző elméleti megfontolások fényében vizsgálja meg közelebbről az IKT fejlesztését célzó parlamenti törekvések egyes kívánatos célterületeinek helyzetét és gyakorlati lehetőségeit.

Title: E-Parlaments Abstract: Recent technological and cultural changes had profound effects on both the concept and the practice of governing. Under the aegis of citizen-oriented services, these changes resulted in fundamental alterations in rhe structure as well as in the role of government. The advances in ICT emerged as facilitators in the oft mentioned modernization of parliamentary practices. In fact, since the mid-nineties improvements of ICT-based solutions have changed the daily operation of legislative bodies at breakneck speed. With special regard to achieving practical goals, the author examines the present state of affairs and the possibilities of parliamenrary efforts aiming ar establishing true e-government.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.