Teljes cikk: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.IV.2004.1.4 Nyelv: hu Szerző(k):  Nagy Dorottya
Cím: Az Internet és a jog Absztrakt: Az Internettel kapcsolatban felmerülő jogi kérdéseket érzékenyen és öncélú szigor nélkül kell kezelni, szem előtt tartva, hogy a hálózati társadalom morálja és normái nem teljesen egyeznek meg a jogalkotó, illetve a jogalkalmazó elképzeléseivel. Jogszabályok csakis ott kellenek, ahol a felhasználók, illetve a tartalomszolgáltatók önszabályozása és a netikett már nem elegendő. Az Internet jogi szempontból fontos tulajdonságai a nyitottság, a decentralizáltság, a globalitás, az anonimitás, valamint az ellenőrzés hiánya és a folyamatos technikai fejlődés. Az Internet jogi szabályozása sok akadályba ütközik a „hálózati társadalom” határozott ellenállása miatt is. Az Internet és a jog fő kapcsolódási területeit a szerző a következőkben látja: a szellemi alkotások és a magánszféra védelme, a szólásszabadság és a kéretlen reklám ellentmondásai, az e-gazdasággal összefüggő és egyéb számítógépes bűncselekmények.

Cím: Legal aspects of the Internet Absztrakt: The legal aspects of the Internet have to be treated sensibly and without autotelic rigour. One has to bear in mind that the norms of the "net society" may diverge from the ideas of lawmakers and legal practitioners. Laws and legal control are only justified when and where the Netiquette and the self-regulation of content providers or users are no longer sufficient. The author argues that, from a legal point of view, the most important attributes of the Internet are openness, anonymity, decentralization, internationality, the lack of control, and continual technical development. Legal regulation faces numerous problems because of the resistance of the net society. According to the author, the main areas of necessary legal control are related to the protection of intellectual property, the right to free expression, and privacy. Furthermore, legal intervention is needed to crack on sail against spam and computer crime.
A folyóirat kiadását a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara támogatja.