en
hu
InfTars - Információs Társadalom
Full Article: [pdf] DOI: http://dx.doi.org/10.22503/inftars.III.2003.3-4.6 Language: hu Author(s):  Feketéné Silye Magdolna
Title: „Úgy értsem, ahogy mondják - Úgy mondjam, hogy értsék” Subtitle: A fiatal szakmai értelmiség nyelvi felkészítése az információs társadalom kihívásaira Abstract: Az információs társadalom globális hálójában életünk szinte egyetlen mozzanata sem marad érintetlen. A világháló kéretlenül is befolyásolja tetteinket és gondolkodásunkat, ott hagyja lenyomatait személyes és kollektív életünk mindennapjaiban. A globalizálódó világ egyik sajátos vonása, hogy bár sok kultúrát magában foglal, mégis uniformizált, és elvárja tagjaitól a hasonló gondolkodásmódot, a kultúrákon átívelő kommunikáció képességét. A kommunikáció eszköze az új lingua franca, az angol nyelv, melynek kellő ismerete nélkül a globális környezetben könnyen kudarcot vallunk. A szerző a globális társadalom és a globális angol nyelv általános leírása és a köztük fennálló kölcsönös kapcsolatok jellemzése után ismerteti azokat a nyelvi kompetenciákat, amelyek az egyes szakmákban nélkülözhetetlennek bizonyulhatnak a globális környezetben való érvényesüléshez. Végezetül összefoglalja azokat a pedagógiai célkitűzéseket, amelyeket a szakmai értelmiség nyelvi képzésében a cikkben megvilágított kérdések értelmében követendőnek tart.

Title: 'To be understood as it is said - to be said so that it is understood' Subtitle: How can language teaching help prepare young professionals for challenges in the information society Abstract: In the information society no aspects of our life remains untouched. The World Wide Web inevitably affects out deeds and our minds as well, leaving its mark in our everyday life. A unique feature of the world in the era of globalization is that despite its multicultural character it expects its citizens to have similar ways of thinking and capabilities of cross-cultural communication. The new lingua franca, the English language becomes the principal means of communication, without a proper knowledge of which we may well experience failure in our career in the global environment. Such a rise in the value of language skills inspires language teachers to seek new ways of making their work more efficient in the new environment. In her paper the authoress gives a brief description of the spread of the so-called global English, and comments on the language competences that may prove to be essential in several professions for coping with the challenges of the global environment. In her concluding remarks she summarizes the pedagogical objectives to be sought in the field of teaching English as a special language to young professionals.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.