en
hu
InfTars - Információs Társadalom
Full Article: [pdf] DOI: http://dx.doi.org/10.22503/inftars.III.2003.3-4.3 Language: hu Author(s):  Wall-Smith Matthew
Title: A hálózati társadalom Subtitle: kognitív környezetváltás? Abstract: Az írásbeliség elterjedésének az emberi megismerésre gyakorolt pszichodinamikai hatásait vizsgálva logikusan értékelhetjük és a megfelelő kontextusba helyezhetjük azokat a lehetséges következményeket, amelyekkel a hálózati információs rendszerek tömegessé válása mindennapi gondolati folyamataink alakulásában együtt járhat. Az írásbeliség és a hálózati technológiák összetartó, párhuzamos és divergens hatásainak meghatározásához szükség van arra, hogy az eszközök fejlődését a fogyasztói kapitalizmus erőszakos diktátumain túlmutató szemlélettel tegyük elemzés tárgyává, továbbá elengedhetetlen, hogy az Internet útján megvalósuló lehetőségeket ne kiárusítható tőkének, hanem közösségi használatra szolgáló infrastruktúrának tekintsük.

Title: The Network Society Subtitle: A Shift in Cognitive Ecologies? Abstract: By examining the psychodynamic effects on human cognition of the adoption of the technology of writing we can logically assess and contextualize the potential effect of the massification of networked information systems on our day-to-day thought processes. The identification of congruent, parallel and differential affect between writing and network technologies demands that their development be considered above and beyond the dictates and imperatives of consumer capitalism, it demands that the Internet be thought of in terms of public infrastructure rather than saleable capital.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.