en
hu
InfTars - Információs Társadalom
Full Article: [pdf] DOI: http://dx.doi.org/10.22503/inftars.III.2003.3-4.1 Language: hu Author(s):  Dudley Leonard
Title: A forradalom racionalitása Abstract: Az európai államok történelmében 950 és 1950 között volt négy olyan rövidebb korszak, amikor feltűnően gyors társadalmi, politikai és gazdasági változások zajlottak le. Mindegyik ilyen időszakot megelőzte valamilyen nagy jelentőségű találmány vagy újítás bevezetése az információs és kommunikációs technológia területén. Ez a tanulmány az eseményeknek ezt a két sorozatát összekapcsolja egy racionális forradalom-elmélettel, miszerint a társadalmi erőforrások allokációjához szükséges információ előállításának optimális rendszere az állandó költségek és a hálózati hatások viszonylagos fontosságától függ. Ezeknek a paramétereknek a megváltozásai négyféle típusú – kontraktuális, konszenzuális, preventív, illetve preskriptív – forradalmat válthatnak ki. Az egyes típusok megfelelnek a szóban forgó, történelmi jelentőségű változásokat hozó korszakok alapvető jellemvonásainak.

Title: The Rationality of Revolution Abstract: Between 950 and 1950, European states experienced four shott intervals of rapid social, political, and economic change. Each such period followed the introduction of a macroinvention in information and communication technology. Here these two sets of events are linked by a rational theory of revolution in which the optimal system for producing the information to allocate a society's resources depends on the relative importance of fixed costs and network effects. Variations in these parameters can trigger four types of revolution - contractual, consensual, preemptive and prescriptive - each of which captures the essential features of one of the historical periods of change.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.