en
hu
InfTars - Információs Társadalom
Full Article: [pdf] DOI: http://dx.doi.org/10.22503/inftars.II.2002.4.5 Language: hu Author(s):  Pintér Róbert
Title: Az információs társadalom mint kockázattársadalom Abstract: A cikk rövid történeti áttekintés után meghatározza a kockázat (rizikó) fogalmát, majd ismerteti a kockázattársadalom és információs társadalom elméletét. Míg a korábbi korok emberének a legnagyobb kockázatot elsősorban az előre nem látható természeti események jelentették, addig ma főként a saját maga által létrehozottak fenyegetik. A cikk fő gondolata az, hogy alapvetően nincs különbség az információs és a kockázattársadalom között, mert a kettő lényegében ugyanaz: az ipari utáni társadalom, csak más elnevezéssel, más hangsúlyokkal. Korunkban nemcsak az információ kezelése változott meg, és azáltal a kockázatnak új tartományai is megjelentek, de átalakult a kockázat percepciója is.

Title: The information society as a risk society
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.