Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.II.2002.2.5 Language: hu Author(s):  Mund Katalin
Title: A kulturális evolúció újabb elméletei a hagyományok tükrében Abstract: A tanulmány a kulturális evolúció két, többek által riválisnak tekintett elméletének, nevezetesen Dawkins mém- teóriájának, valamint Dan Sperber ún. epidemiológiai elméletének alkalmazhatóságát és korlátainak lehetőségeit vizsgálja. Ahelyett azonban, hogy egy újabb teoretikus konstrukciót hozna létre, inkább a modellek konkrét alkalmazhatóságát állítja előtérbe. Ehhez a néprajz és a kulturális antropológia eddigi eredményeit, s ennek kapcsán bizonyos módszertani elemeit hívja segítségül, elsősorban is Robert Redfield “kis tradíció - nagy tradíció” elméletét.

Title: Tradition and cultural evolution in recent studies
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.