Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.II.2002.2.2 Language: hu Author(s):  Beniger James R.
Title: Az irányítás mint az információs társadalom motorja Abstract: Beniger nagyszerű 1986-os, The Control Revolution című könyvének záró, s egyben összegző fejezete az információfeldolgozás, a kommunikáció és az irányítás központi jelentőségére irányítja rá a figyelmet. Úgy véli, hogy a társadalomtudósok az információval kapcsolatos alapvető fogalmak segítségével tisztázhatják a társadalom szerveződésével és a társadalmi folyamatokkal kapcsolatos, még mindig nagyrészt rendszerezetlen ismereteinket. Az információs társadalom kialakulását - a társadalmi viselkedés szinte valamennyi aspektusát tekintve – minden eddigi leírásnál ill. magyarázatnál jobban értelmezhetjük az irányítás rendszereiben végbemenő ciklikus változásokkal.

Title: The Control Revolution Subtitle: 10 th Chapter: Conclusion
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.