en
hu
InfTars - Információs Társadalom
Full Article: [pdf] DOI: http://dx.doi.org/10.22503/inftars.II.2002.1.2 Language: hu Author(s):  Karim Karim H.
Title: A kiber-utópia és a paradicsom mítosza Subtitle: Jacques Ellul propagandakutatásainak alkalmazása az információs társadalom retorikájának elemzésére Abstract: Jacques Ellul francia gondolkodó a huszadik század közepének uralkodó propaganda-mítoszait elemezte, ám eredményeit a szerző sikerrel alkalmazza az információs forradalomra is. A jelenhez kapcsolódó ideológia önmagában nem képes az egyének mozgósítására, ehhez az ősi eredetű, vallásos gyökerű mítosz pszichológiai-spirituális erejére is szükség van. A cikk egy sor, Ellul által azonosított mítoszt használ fel (tudomány, történelem, nemzet, munka, boldogság, fiatalság, és a hős) annak bemutatására, hogy a rájuk alapozott fogalmi keret hogyan alkalmazható az információs társadalom jelenkori propagandájának elemzésére és kritikájára.

Title: Cyber-utopia and the myth of paradise Subtitle: using Jacques Ellul's work on propaganda to analyse information society rhetoric
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.