Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.I.2001.1.1 Language: hu Author(s):  Bell Daniel
Title: Az információs társadalom társas keretrendszere Abstract: Az információs társadalom szakirodalmi termése – ha nem is Daniel Bell köpönyegéből nőtt ki – de alig hozott témájában és tartalmi összetettségében újat az itt közölt klasszikus tanulmányához képest. Ebben Bell az információs korszak gazdasági, politikai és kulturális metszeteinek a rendelkezésére álló hagyomány alapján történő legteljesebb áttekintő elemzését végzi el, elsőként felismerve számos releváns gondolkodó ezirányú jelentőségét, iránymutató módon használva a később általánosan elterjedt, de ekkor még “kísérleti szakaszban” lévő alapfogalmakat.

Title: The social framework of the information society
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.