Articles View

ID 93
Authors BÓDI Zoltán
Title A szóbeliség kifejeződése az internetes kommunikációban
Title (translation) Towards oriality in communication over the Internet
Subtitle
Subtitle (translation)
Keywords
Keywords (translation)
Issue 2004/1
DOI https://doi.org/10.22503/inftars.IV.2004.1.2
Abstract Az Interneten megjelenő szövegek – az írásbeliség megjelenése óta fennálló természetes igények kielégítésére törekedve – egyre inkább multimediális jelleget öltenek. A vizuális elemekre is alkalmazható hiperlinkek segítségével a multimediális kommunikátumok egységes szerkezetbe tagolódnak a világhálón. Mindez a Gutenberg-galaxist felváltó poszt-literalitás jelenségeként értékelhető. Az Interneten folyó kommunikáció gyorsaságával, szerkesztetlen párbeszédstruktúrájával és sajátosan alkalmazott szimbólumaival a spontán szóbeli diskurzushoz közelít. Ez utóbbiakat a tanulmány szerzője online kérdőíves módszerrel vizsgálta a hazai felhasználók körében, s az eredmények alapján részletesen elemzi az úgynevezett mosolykódok különféle alkalmazási módjait.
Abstract (translation) Ever since the emergence of written communication there has been a natural desire for utilizing multimedia tools, which gained further momentum on the Internet. Messages communicated over the World Wide Web, thanks to their suitable nature for multimedial presentation, are assuming a uniform structure. All this is a phenomenon of the new literacy displacing the Gutenberg galaxy. Interactive texts on the Internet, with their speed, unstructured dialogues, and specific symbols and signs, approximate the spontaneous verbal forms of direct human communication. As regards the latter, the author presents a detailed, in-depth analysis of the usage of the so-called smiley code, as surveyed among Hungarian Internet-users.
Language Hungarian
Pages 26-38
Column Internet