Articles View

ID 685
Authors Z. KARVALICS László, MOLNÁR Szilárd, PINTÉR Róbert
Title Leszakadóban? Kormányzati reform és információs társadalom Magyarországon
Title (translation) Falling behind? Governmental reform and the Hungarian information society
Subtitle
Subtitle (translation)
Keywords kormányzati reform, e-közigazgatás, Magyarország, versenyképesség, szolgáltató-oldali (back office) reformok
Keywords (translation) governmental reform; e-administration; Hungary; competitiveness; Back-office reforms
Issue 2007/1
DOI https://doi.org/10.22503/inftars.VII.2007.1.1
Abstract Foglalkoztatottsági, termelési és fogyasztási szerkezetét tekintve Magyarország az ezredforduló óta információs társadalomnak tekinthető, ám minden nemzetközi összehasonlító vizsgálat szerint folyamatos a térvesztése. Az alapmutatók – az internet- és számítógép-használat, az információs írástudás, az élethossziglan tartó tanulás, az idegennyelv-tudás, a kutatás-fejlesztés aránya és teljesítménye – tekintetében rendre a sereghajtók között szerepelünk, az ország periferizálódik az információs társadalom-térképen. A kormányzati és közigazgatási reform végrehajtása jelentős mértékben segítheti az ország és a társadalom versenyképességének növelését, ám mindez elsősorban nem technológiai, hanem szemléleti és szervezeti kihívás, és nemcsak a folyamatok átalakítását kívánja meg, hanem a mögöttük álló tudás-infrastruktúráét is. Nem az informatizálás a cél, hanem a rendszer működési folyamatainak racionalizálása, ami döntő mértékben inkább attitűdbeli, kulturális, munkaszervezési változásokat igényel.
Abstract (translation) As regards its employment, production and consumption patterns, Hungary can now be regarded as an information society, however, all international surveys point to the country's continuous shortfall. According to basic indicators such as internet and computer penetration, computer literacy, life-long education, foreign language skills, and relative investment in and achievements of R&D activities, Hungary is among those a-fear and the country is shifting towards the periphery on the map of information societies. Implementing urgent administrative reforms could significantly improve our competitiveness. However, this does not primarily depend on technology, but rather on attitudes concerning recent challenges. It requires not only procedural reform but also an improved underlying knowledge infrastructure. The solution is not just informatization but rather a systemic structural reform, i.e., the improvement and revamping of both cultural attitudes and organizational features.
Language Hungarian
Pages 8-16
Column E-közigazgatás