Articles View

ID 473
Authors BRÁVÁCZ Ibolya
Title Egy primer kutatás eredményei a fogyasztói környezettudatosságról
Title (translation) Results of a primary research on the environmental consciousness of consumers
Subtitle
Subtitle (translation)
Keywords fogyasztói magatartás, egészségtudatosság, környezettudatosság, környezetvédelem, klaszter analízis
Keywords (translation) consumer behavior, health consciousness, environment consciousness, environmental protection, cluster analysis
Issue 2013/2
DOI https://doi.org/10.22503/inftars.XIII.2013.2.5
Abstract A fogyasztói felelősség mértékének és területeinek körvonalazása érdekében egy több-lépcsős adatfelvételt kezdtünk 2008-ban, melynek egyik állomása a 2013-as kvantitatív kutatás volt. Az alapkutatás két fő területe az egészségtudatosság, az egészség figyelembevétele, mértékének és módjának feltérképezése, valamint a környezettudatosság, azaz a környezet megóvása iránti szándékok körvonalazása az élelmiszerek vásárlása során. A kutatás-sorozat legfrissebb eredményét szeretném ismertetni: a klaszteranalízissel feltárt fogyasztói szegmenseket, vásárlói csoportokat a környezettudatosságuk alapján.
Abstract (translation) The main goal of my research is the identification and characterization of environmental and health conscious consumer groups, tendencies in foodstuff consumption. Therefore, in order to outline consumer’s responsibilities and limits, I commenced multistep data acquisition as early as in 2008. This was followed by a survey in 2013. The two main elements of the research: health consciousness, importance of health, survey and assess-ment of its extent and method environmental consciousness, motivations of consumers to protect environment when purchasing foodstuff. I wish to present the result of latest series of researches: consumer segments revealed by cluster analysis, consumer groups by their environmental consciousness.
Language Hungarian
Pages 68-76
Column Kutatási jelentés