Articles View

ID 410
Authors BOKOR Tamás
Title Lovagias üzlet
Title (translation) Chivalrous business
Subtitle civilizációs szabályozók online szexpartnerkereső médiafelületeken szerző
Subtitle (translation) Civilizative regulators on sexpartner seeking social networking sites
Keywords digitális identitás, prostitúció, lovag, hálózati kommunikáció, virtuális közösség
Keywords (translation) digital identity, prostitution, knight, network communication, virtual community
Issue 2015/3
DOI https://doi.org/10.22503/inftars.XV.2015.3.5
Abstract A leíró tanulmány első részében a prostitúció, mint társadalmi jelenség lehetséges megközelítési irányainak áttekintése történik meg, kiemelve ezek közül az evolúciós és a társadalomkritikai megközelítéseket. Ezután civilizációtörténeti kontextusba helyeződik a kiberprostitúció jelensége, összevetve a középkori lovageszményt (eszményített nőalak vs. kihasznált és lenézett nő elkülönülése) a kiberkorszakban történt változásaival (az eszményített nőalak és a kihasznált nő azonossá válik). Az elméleti áttekintést a vizsgált közösségi oldalak bemutatása és web 2.0 alapú rendszereinek vázlatos ismertetése követi, majd erre, illetve az oldalakon található szövegkorpusz releváns részeinek kvalitatív tartalomelemzésére támaszkodva a vizsgált színtér főbb kommunikációdinamikai sajátosságai tárulnak fel.
Abstract (translation) In this descriptive paper we give an overview and possible approaches of prostitution as a social phenomenon while we highlight the evolutional as well as sociocritical directions. Then cyberprostitution is placed in a civilisation-historic context, comparing the medieval chivalry (the idealised figure of women vs. the looked down, segregated and utilised one) with its changes in the cyber-era (when the idealised and utilised figure of women become one). The theoretical overview is followed by the outlined presentation of the observed social networking sites (SNSs) and its web2-based systems. After these details, we make a content analysis on the relevant textual corpuses of these sites which leads to some considerations about communication dynamic properties of the cyber-prostitution-oriented SNSs.
Language Hungarian
Pages 85-101
Column Tanulmányok