Articles View

ID 3
Authors BELL Daniel
Title Az információs társadalom társas keretrendszere
Title (translation) The social framework of the information society
Subtitle
Subtitle (translation)
Keywords
Keywords (translation)
Issue 2001/1
DOI https://doi.org/10.22503/inftars.I.2001.1.1
Abstract Az információs társadalom szakirodalmi termése – ha nem is Daniel Bell köpönyegéből nőtt ki – de alig hozott témájában és tartalmi összetettségében újat az itt közölt klasszikus tanulmányához képest. Ebben Bell az információs korszak gazdasági, politikai és kulturális metszeteinek a rendelkezésére álló hagyomány alapján történő legteljesebb áttekintő elemzését végzi el, elsőként felismerve számos releváns gondolkodó ezirányú jelentőségét, iránymutató módon használva a később általánosan elterjedt, de ekkor még “kísérleti szakaszban” lévő alapfogalmakat.
Abstract (translation)
Language Hungarian
Pages 3-33
Column Klasszikusok