Articles View

ID 182
Authors CSORBA József
Title Magyar tudáspolitikai vízió
Title (translation) The vision of Hungarian knowledge policy
Subtitle Az információs társadalom értelmezése, különös tekintettel az NHIT állásfoglalására
Subtitle (translation) the interpretation of information society, with special regard to the approach of NHIT
Keywords információs társadalom, tudáspolitika, rendszerszemlélet, rendszerprioritások, tudásalapú gazdaság, fejlődésideológia
Keywords (translation) knowledge policy, information society, systems approach, system priorities, knowledge-based economy, development ideology
Issue 2006/1
DOI https://doi.org/10.22503/inftars.VI.2006.1.6
Abstract A tanulmány az információs társadalom (ITá) különféle értelmezéseinek szempontjait a rendszerszemlélet jegyében és a filozófia, a struktúra, a politika és a kontextus nézőpontjából tárgyalja. Bemutatja az ITá rendszerprioritásait a kormányzás, a gazdaság és a társadalmasiasítás szempontjából. Az európai és a magyar ITá-modell gondjait az innováció és a K+F példáján elemzi és rámutat az európai fejlődésideológia hiányára. Végül táblázatos formában közölt adatokkal kíván segítséget adni a magyar ITá-modell kialakításához, a lehetséges mintát nyújtó modellállamok releváns jellemzőinek bemutatásával.
Abstract (translation) Using a systems approach, the author of the paper presents various interpretations of the term „information society” (IS). In his paper, several aspects of the subject are dealt with from philosophical, structural, political and contextual perspectives. Besides, system priorities of IS on the part of government, economy and socialization are also introduced. Furthermore, the author presents, through examples of innovation, some actual troubles of the European and the Hungarian IS-models. He also refers to the failure of development ideology concerning these models.
Language Hungarian
Pages 44-55
Column