Articles View

ID 181
Authors VARGA Csaba
Title Holisztikus fogalom és (meta)elméleti kategória
Title (translation) A holistic concept and (meta-)theoretical category (reflections)
Subtitle
Subtitle (translation)
Keywords információs társadalom, tudástársadalom, integrált metaelmélet, holisztikus felfogás
Keywords (translation) information society, knowledge society, integrated meta-theory, holistic approach
Issue 2006/1
DOI https://doi.org/10.22503/inftars.VI.2006.1.5
Abstract A szerző azt javasolja az NHIT tagjainak, hogy álláspontjukat ne tudományos igazságként vagy hipotézisként definiálják, hanem közpolitikai ajánlásként. Érveket hoz fel az „információs társadalom” kategória elfogadása mellett: (a) Magyarország az információs társadalommá válás küszöbén áll, tudástársadalommá csak hosszú távon válhat. (b) Az Európai Unió a legtöbb hivatalos dokumentumban az információs társadalom fogalmát használja. A szerző elveti az információs társadalom fogalmának leszűkített, technológiaközpontú értelmezését. Kifejti, hogy ezt a fogalmat az érintett tudományágak és az integrált metaelmélet szerint nem lehet és nem is szabad az NHIT állásfoglalása szerint értelmezni, fogalmi skatulyába szorítani.
Abstract (translation) The author suggests that the National Council of Telecommunications and Informatics (NHIT) should define their position as policy or preference, and not as scientific statement or hypothesis. He agrees with the extended, holistic intetpretation of the concept of the information society. He raises arguments in favour of accepting the term information society" instead of ..knowledge society": (a) in this decade, Hungary can gain the status of an information society at best, so becoming a knowledge society can only be a long-term goal, (b) In official documents of the European Union, mainly the term ..information society" is used. The author rejects the narrow, technology-centered interpretation of the term. He argues that this notion, according to several disciplines concerned and the integrated meta-theory, must not be reduced or conceptually pigeon-holed as suggested by NHIT.
Language Hungarian
Pages 40-43
Column